Preise

30 Minuten 150 Euro
45 Minuten 200 Euro
1 Stunde 250 Euro
1,5 Stunden 400 Euro
2 Stunden 500 Euro
ab der 3. Stunde 200 Euro
Tagessklave 600 Euro